İttihat Ve Terakki Liderleri


İttihat ve Terakki Cemiyeti, sonralarıİttihat ve Terakki Fırkası Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet'in ilânına önayak olup 1908-1918 yılları arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine egemen olan, 1889 yılında kurulmuş bir siyasal örgüttür.

Liderleri Enver Paşa, Cemal Paşa Ve Talat Paşa dır.

Enver Paşa Harbiye Nazırı ve baş kumandan vekili.

Sadrazam Talat Paşa

Ahmed Cemal, Osmanlı siyaset adamı ve asker, 

İttihat ve  Terakki bu 3 paşa tarafından yönetiliyordu.

Foto galeri


0 yorum:

Yorum Gönder